Front Row (From Left to Right)

Wong Ing Ang (Vice Chairman), Ho Kin Man (Secretary), Nicky Yong Kheng Ling (Chairman), Yong Chee Tak (Vice Chairman), Lee Kim Seng (Vice Chairman)

Back Row:

Elva Wee Mui Yen, Wong Chi Tieng, Victor Kuan Wai Teck (Treasurer), Sean Liak Jin Seng